Włącz kontrast
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
W związku z realizacja projektu „Wyższe kompetencje zawodowe, szansą na rynku pracy”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na  przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie  z technikum usług fryzjerskich biorących udział w wyżej wymienionym projekcie.

ZAŁĄCZNIKI:
Zapytanie ofertowe (wersja pdf) - TUTAJ
Załączniki do zapytania (wersja MS WORD) - TUTAJ

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 2 listopada 2017r. - AKTUALIZACJA z dnia 25.10.2017r. 
Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2017-10-20
Publikujący Jacek Szumilas - Administrator BIP 2017-10-20 19:57
Modyfikacja Jacek Szumilas - Administrator BIP 2017-10-25 16:24
Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2017-10-12
Publikujący Jacek Szumilas - Administrator BIP 2017-10-13 11:07
Dyrektor Zespołu Szkół  Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Specjalisty do spraw szkoleń w projekcie pn.: „Wyższe kompetencje zawodowe, szansą na rynku pracy”.           
Okres pełnienia funkcji: 2 listopada 2017 r. – 31 października 2019 r.       
ZAŁĄCZNIKI:
Zapytanie ofertowe - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ
Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2017-10-02
Publikujący Jacek Szumilas - Administrator BIP 2017-10-03 10:09
Modyfikacja Jacek Szumilas - Administrator BIP 2017-10-03 10:23

Dyrektor Zespołu Szkół  Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Asystenta kierownika projektu pn.: „Wyższe kompetencje zawodowe, szansą na rynku pracy”.                                           

Okres pełnienia funkcji: 2 października 2017 r. – 31 października 2019 r.       
ZAŁĄCZNIKI:
Zapytanie ofertowe - TUTAJ
Formularz ofertowy - TUTAJ

Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2017-09-20
Publikujący Jacek Szumilas - Administrator BIP 2017-09-20 16:04
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup konia do prowadzenia zajęć z zakresu rekreacyjnej jazdy konnej z przedstawioną w załączniku specyfikacją.
Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2016-11-25
Publikujący Jacek Szumilas - Administrator BIP 2016-11-25 19:56
Modyfikacja Jacek Szumilas - Administrator BIP 2016-11-25 20:01
Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2016-10-03
Publikujący Jacek Szumilas - Administrator BIP 2017-10-03 17:59
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup konia do prowadzenia zajęć z zakresu rekreacyjnej jazdy konnej z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2016-09-22
Publikujący Jacek Szumilas - Administrator BIP 2016-09-23 19:39
Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k.Rzeszowa ogłasza zapytanie ofertowe na wynajem lokalu do prowadzenia sklepiku szkolnego o powierzchni 27,50 m2 położonego w budynku Zespołu Szkół T-W w Trzcianie.
Zapytanie ofertowe  - Strona 1 - TUTAJ
Zapytanie ofertowe  - Strona 2 - TUTAJPodmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2016-06-13
Publikujący Jacek Szumilas - Administrator BIP 2016-06-13 14:42
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k.Rzeszowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych.         

1. Zamawiający: Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa, 36-071  Trzciana 193 woj. podkarpackie, tel/fax/017/8514077  REGON:000098677, NIP:813 24 05 347 , e-mail:zstw-trzciana@wp.pl 

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

3. Opis przedmiotu zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych wg podziału na asortymenty: mięso, warzywa i owoce, różne produkty spożywcze, ryby, nabiał, pieczywo, jaja, wyroby garmażeryjne. Wykaz produktów będących przedmiotem zamówienia dołączono do specyfikacji. Podane ilości stanowią przewidywane zapotrzebowanie Zamawiającego w okresie 10 miesięcy od 1.09.2016r. – 30.06.2017 r.

4. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególny asortyment produktów     spożywczych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin realizacji zamówienia: 10 miesięcy.

7. Sposób uzyskania siwz: 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub może zostać wysłana pocztą po złożeniu u Zamawiającego wniosku o jej przesłanie. Specyfikacja zamówienia jest dostępna na stronie szkoły: www.zstw.pl 
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest: Krupa Jan, tel./017/85 14 076

8. Opis warunków udziału w postępowaniu : 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 i nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207),- spełniają wymogi zawarte w siwz.

9. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych dokumentów:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik do specyfikacji
 
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie : 
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zamawiający poprzez wskazanie spośród ofert nie odrzuconych, oferty z najniższą ceną.

11. Wadium : wadium nie jest wymagane.

12. Miejsce i termin składania ofert : oferty sporządzone ściśle wg określonych w siwz wymagań należy składać w siedzibie Zamawiającego. Termin składania ofert upływa dnia 17.06.2016 do godz. 9 00.

13. Otwarcie ofert : otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2016 r. o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego.
 
14. Termin związania ofertą: termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz 
2. Prognozy zakupu produktów spożywczych-poprawione - Pobierz
Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2016-05-24
Publikujący Jacek Szumilas - Administrator BIP 2016-06-03 01:26
Modyfikacja Jacek Szumilas - Administrator BIP 2016-06-03 08:45
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w TrzcianieTrzciana 193, 36-071 Trzciana tel. (17) 851 40 77 email: zstw-trzciana@wp.pl
Wygenerowano: 01 października 2023r. 15:07:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.