XML
Organizacja i sprawowane funkcje

Dyrektor Zespołu Szkół T-W w Trzcianie  – mgr inż. Janusz Jakubek

Wicedyrektor Zespołu Szkół T-W w Trzcianie – mgr Robert Bejster

 

W Zespole Szkół T-W w Trzcianie obowiązuje system kancelaryjny – jednolity rzeczowy wykaz akt dla szkół i placówek Powiatu Rzeszowskiego.

Wszystkie pisma przychodzące są rejestrowane w jednolitym rzeczowym wykazie akt
i przekazywane do dyrektora, który kieruje je do osoby mającej załatwić sprawę.

Wszystkie pisma wychodzące są podpisywane przez dyrektora. Wyjątek stanowią pisma zawierające zobowiązania finansowe jednostki podpisuje dyrektor.

Wysyłanie pism jak również ewidencja ich w jednolitym rzeczowym wykazie akt należy do obowiązków sekretariatu szkoły.

Przechowywanie akt, przekazywanie ich do archiwum szkolnego, przechowywanie
w archiwum szkolnym oraz przekazywanie ich do archiwum państwowego następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami i należy do obowiązków pracownika sekretariatu.

Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2016-05-30
Publikujący Jacek Szumilas - Administrator BIP 2016-06-03 01:04
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-07-29 09:59