Informacja z otwarcia ofert na dostawę produktów spożywczych w części VI - Produkty mleczarskie do internatu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie

ZAŁĄCZNIKI:
1. Informacja z otwarcia ofert Wersja PDF - Pobierz
2. Oswiadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Wersja PDF - Pobierz
2. Oswiadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Wersja DOC - Pobierz

Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2020-12-11
Publikujący - Administrator BIP 2020-12-11 13:04
Informacja z otwarcia ofert na dostawę produktów spożywczych do internatu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w TrzcianieZAŁĄCZNIKI:
1. Informacja z otwarcia ofert Wersja PDF - Pobierz
2. Oswiadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Wersja PDF - Pobierz
2. Oswiadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Wersja DOC - Pobierz

Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2020-12-09
Publikujący - Administrator BIP 2020-12-09 11:15
Modyfikacja - Administrator BIP 2020-12-09 12:29
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k.Rzeszowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych w części VI do Internatu Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w TrzcianieZAŁĄCZNIKI:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz
2. Prognozy zakupu produktów spożywczych w części VI - Załącznik nr 1 - Pobierz
3. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 - Pobierz
4. Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3 - Pobierz
5. Umowa - Załącznik nr 4 - Pobierz

Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2020-12-04
Publikujący - Administrator BIP 2020-12-04 13:33
Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 44/12/2020 informujemy o unieważnieniu postępowania w przestargu nieograniczonym na dostawę produktów spożywczych w części VI do Internatu Zespołu Szkół Techniczn-Weterynaryjnych w Trzcianie.
Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2020-12-03
Publikujący - Administrator BIP 2020-12-04 13:20
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k.Rzeszowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych na stołówkę internatowąZAŁĄCZNIKI:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz
2. Prognozy zakupu produktów spożywczych - Załącznik nr 1 - Pobierz
3. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 - Pobierz
4. Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3 - Pobierz
5. Umowa - Załącznik nr 4 - Pobierz

Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2020-11-17
Publikujący - Administrator BIP 2020-11-17 13:05
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k.Rzeszowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych na stołówkę internatową (aktualizacja 25.11.2019r.)ZAŁĄCZNIKI:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz
2. Prognozy zakupu produktów spożywczych - Załącznik nr 1 - Pobierz
3. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 - Pobierz
4. Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3 - Pobierz
5. Umowa - Załącznik nr 4 - Pobierz

Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2019-11-21
Publikujący - Administrator BIP 2019-11-22 09:25
Modyfikacja - Administrator BIP 2019-11-25 15:30
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k.Rzeszowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych na stołówkę internatową.


ZAŁĄCZNIKI:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz
2. Prognozy zakupu produktów spożywczych - Załącznik nr 1 - Pobierz
3. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 - Pobierz
4. Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 3 - Pobierz
5. Umowa - Załącznik nr 4 - Pobierz
Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2018-11-30
Publikujący - Administrator BIP 2018-11-30 09:28
Modyfikacja - Administrator BIP 2018-11-30 14:05
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k.Rzeszowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po aktualizacji w dniu 29.05.2017r. - Pobierz 

Aktualizacji dokonano w pkt. 3 "Zamawiający dopuszcza inną niż podana w „Prognozach zakupu” wielkość opakowania produktu".

2. Prognozy zakupu produktów spożywczych po aktualizacji w dniu 29.05.2017r. - Pobierz
Aktualizacji dokonano:
- Usunieto wiersze w CZĘŚCI I:
poz. 12. - Golonka konserwowa
poz. 42 - Rolada z poledwiczką
- Dokonano zmiany gramatury w CZĘŚCI I:
poz. 14 na 250g
poz. 23 na 250g
Podmiot publikującyZespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie
WytworzyłRobert Bejster - Wicedyrektor ZST-W2017-05-26
Publikujący Jacek Szumilas - Administrator BIP 2017-05-26 19:54
Modyfikacja Jacek Szumilas - Administrator BIP 2017-05-29 12:09